Mätningar på Värmekraftverk i ökat fokus

Under den gångna vintern har intresset för mätningar på Värmekraftverk runt om i landet ökat och våra uthyrningsinstrument har i stort sett varit i konstant drift. Vi har kompletterat vår instrumentpark ytterligare för att ha en hög tillgänglighet.

Vi vet sedan tidigare att anledningen till att man vill mäta oftast hänger ihop med upplevda problem och behov av akuta åtgärder. Genom att samla ihop och lagra mätdata bildas underlag för att förstå vad som händer i anläggningen. Under vinterns mätningar har vi kunnat konstatera att samtliga anläggningar har haft sina egna unika problem.

Att mäta RVC:er är viktigt!

I detta exempel hade man haft igång generatorn i 2 timmar samtidigt som nivån på Flimmer steg till ett PST värde kring 2,0 vilket ledde till att många kunder hörde av sig. En djupare analys av mätdatan visar att den höga flimmernivån beror på att det registreras mer än 5 000 spänningssprång mellan 4 % – 5 % under samma tid. Efter diverse analys av mätdata och jämförelser med produktionsloggar kunde man konstatera att det var fel på själva magnetiseringen i generatorn. Med kunskap om orsaken kan man gå vidare med olika lösningsalternativ.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Mats Rutgersson.

flimmer_vaermekraftverk rvc_vaermekraftverk