Lyckad och uppskattad användarträff PQ Secure

Vi vill tacka föreläsare och deltagare för en lyckad och uppskattad användarträff onsdagen 2 april 2014 på First Grand Hotell i Alingsås. Föreläsarna Thomas Eng Vattenfall Eldistribution AB, Lars Wennberg SSAB, Arne Berlin Pöyry Swedpower AB och Jonny Carlsson Unipower delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper vilket möttes med många frågor från åhörare i en kunnig publik.

foerelaesare

Syftet med mötet var att belysa elkvalitet ur både leverantörs och kundperspektiv vilket Thomas och Lars gjorde på ett mycket bra sätt. Arne presenterade elkvalitet i den roll som konsulten ofta ställs inför.

Jonny presenterade avslutningsvis framtida utveckling av dom normer som gäller inom elkvalitetsområdet, samt därtill årets nyheter på instrument och programvarusidan.

Arne påpekade också för åhörarna att allt fler har insett att elen är en produkt som precis som alla andra produkter måste ha en innehållsdeklaration. Alla nät drabbas av störningar men genom bättre underlag för bedömning av risk/konsekvens för fel kan man förbättra fellokaliserings- och felavhjälpningsmetoder och även skapa modernare felbortkopplingsmetoder. Rutiner för underhåll och fördelning av resurser och budgetar kan också förbättras.

En modernisering av elnätet (Smart Grid) förutsätter pålitliga system för övervakning och bra rutiner för dokumentation. PQ Secure systemet är en bra lösning på detta och en naturlig del i det dagliga arbetet.

Publicerad av Mats Rutgersson

arne_berlin

Arne Berlin, Pöyry Swedpower AB

lars_wennberg

Lars Wennberg, SSAB

jonny_carlsson

Jonny Carlsson, Unipower

Bilden längst uppe på sidan visar Thomas Eng, Vattenfall Eldistribution AB