Linköping Kraftnät AB

Linköping Kraftnät AB har i veckan fått ytterligare 5 stycken permanenta mätenheter (UP-2210) levererade som komplement till deras tidigare installerade PQ Secure system. Linköping Kraftnät var ett av de första elnätsbolagen som installerade PQ Secure för c:a 3 år sedan och har sedan dess använt systemet för att kartlägga störningar som inträffar i deras elnät. Förutom att de installerat mätenheterna i deras mottagnings- och fördelningstationer (130kV/10 kV) så finns även mätenheter installerade hos t.ex. Saab Aerospace.