Covid-19, hur påverkar det Unipower

Covid-19, hur påverkar det Unipower? Det är relevant fråga i dessa tider och jag vill kort ge er alla kunder, kollegor och samarbetspartners en lägesrapport.

Materialmässigt insåg vi redan i Januari månad att vår komponentförsörjning skulle kunna komma att påverkas under året. Eftersom vi har en god finansiell bas och kreditvärdighet AAA så beslutade vi oss då i samråd med vårt moderbolag Sdiptech att omgående kraftigt öka vårt lager och ropa hem alla materialbeställningar som var utlagda över året till omedelbar leverans. Omedelbar är ett relativt begrepp i en produktionskedja, men vi har nu i Maj fått in större delen av våra årsleveranser så materialmässigt är jag glad att kunna meddela att vi har en mycket hög leveranskapacitet.

Vad gäller produktionen så löper den för närvarande på normalt. Första kvartalet i år var likartat 2019. Vi har sett en minskning i beställningar från vissa marknader, men andra beställer samma volymer som föregående år. I tider som denna är elförsörjningen en kritisk resurs i samhället och kanske har en god elkvalitet aldrig varit viktigare än nu. Inte bara skall sjukhus och industrier fungera optimalt. Alla som nu skall arbeta utifrån hemmen behöver också en stabil och fungerande arbetsmiljö.

För närvarande är all vår personal i arbete. Utvecklarna jobbar från hemmet och övrig personal är på Unipower. Vi har investerat i ny videokonferansutrustning som gör att vi kan genomföra tex utbildningar för er kunder på ett bra sätt. Tveka inte att kontakta oss för en fjärrutbildning. Detta är ett utmärkt tillfälle att ta tillvara på den tiden som frigörs pga vårt minskade resande.

Bästa hälsningar!

Peter S Andersson M.Sc., MBA
VD