Låg beställarkompetens kan leda till kostsamma felbeslut

En nyligen genomförd marknadsundersökning visar på ökat intresse och ökat medvetande kring elkvalitetsrelaterade frågor. Många företag som tidigare inte kände till detta område funderar på att införa system för elkvalitetsövervakning. Allt fler vet vad man vill ha ut av ett dylikt system, utmaningen är att utvärdera system och leverantörer. De allra flesta företag i undersökningen bedömer dessa bedömningskriterier som viktiga. – Användarvänlighet – Mätprestanda – Kommunikation – Utvärderingsverktyg – Funktionalitet – Service/Support – Pris Med de bästa intentioner önskar företag öka kontrollen av sina nät och/eller ernå förbättrade immunitetsnivåer. Dilemmat uppstår när man sedan ska utvärdera respektive leverantör. Hur ska man bedöma leverantörer som säger sig leverera samma prestanda, där ”pappersprodukten” ser helt likvärdig ut? En del har naturligt nog tagit hjälp av konsulter i detta svåra arbete. Dessa konsulter har ofta erkänt kunnande inom området elkvalitet och mångårig erfarenhet av portabla mätningar i fält, men saknar lika ofta helt och hållet erfarenhet från att drifta kontinuerlig elkvalitetsövervakning. Oseriösa leverantörer kan bli en obehaglig erfarenhet. Icke fungerande kommunikation från mätenheter leder till att man tvingas tömma mätare manuellt. Buggar i provisoriska system ger tiotusentals automatiska larm från en och samma mätare per dygn (hur billig blir den lösningen?). Vad innebär en lösning där ”anti-alias filter” kan fås på bekostnad av transientanalys? Hur ska man sortera mätdata från ett större antal mätare där varje mätperiod från var mätare består av en enskild mätfil? ”Detta är en tråkig utveckling som kan undergräva förtroendet för hela marknaden”, säger Peter Andersson, VD på Unipower AB. ”Vi har i mer än tjugo år levererat fungerande produkter och system. Men under det gångna året har Unipower vid några tillfällen gått med på att lösa in icke fungerande konkurrerande system, för att ersätta dessa mot våra egna fungerande system. Denna utveckling är inte bra för någon. Det kan undergräva förtroendet för elkvalitetssystem på marknaden. Det innebär onödiga merkostnader för slutkunder, kostnader som hade kunnat undvikas. För oss innebär sådana affärer minskade marginaler som på sikt kan gå ut över både fortsatt produktutveckling och forskningsprojekt.” “Det positiva är dock trenden att allt fler organisationer inser vikten av att inte bara utvärdera mätinstrument och system utan även leverantörers dokumenterade förmåga och långsiktighet på marknaden.” “Tjugo år på marknaden innebär trygghet, kompetens, erfarenhet samt en långsiktighet som vi är stolta över”, avslutar Peter Andersson.