Kylan skapar problem

Väderförhållanden ställer alltid till problem även för dem som aktivt vill agera förebyggande med fenomen som inte går att förutse. Summan av åtgärder brukar alltid löna sig där permanent Elkvalitetsövervakning är en del av de åtgärder som krävs för att denna typ av avbrott inte ska inträffa. Men det förutsätter ju också att man sätter in åtgärder när systemet indikerar begynnande fel. I bifogat exempel har PQ Secure under hösten larmat för begynnande fel vid 4 olika tillfällen utan att åtgärder vidtagits pga andra akuta prioriteringar. Förmodligen hade de montörer som nu åtgärdat felet föredragit att genomföra detta arbete innan kylan kom. Ansvarig Elnätschef (som vill vara anonym) säger: “Det jag inte vet har jag inte ont av, är att bita sig ordentligt i svansen”. Bör tilläggas att just detta exempel inte orsakade skador eller ekonomisk förlust för de drabbade då felet kunde åtgärdas relativt snabbt beroende på att man redan visste var felet fanns. Kylan har även skapat en hel del spänningsdippar som orsakats av kopplingar som gjorts på regionnäten för att tillgodose ökat effektuttag.