Kryptering av klienttrafik – PQ Secure Nyheter 2022

Unipower jobbar aktivt med att utöka och förbättra säkerheten i PQ Secure-systemet.

Nu finns det möjlighet att kryptera all trafik mellan PQ Secure / PQ Schedule / PQSM och databasen med hjälp av TLS (Transport Layer Security).

På detta sätt kan ingen komma åt och extrahera informationen som överförs, även om de lyckats få tillgång till den data som skickas över nätverket.

Encryption of client traffic - PQ Secure News 2022