Köpenhamn Energi

Köpenhamn Energi har installerat ett PQ Secure system för övervakning av deras vindkraftverk utanför Middlegrund. Bakgrunden till denna installation är att de har haft ett antal transformatorer som skadats till följd av störningar i elnätet och att de därför har startat ett projekt för att kartlägga vad som orsakar störningarna, var de uppstår och vilken typ av störningar som inträffar. Mätenheterna (UP-2210) finns därför installerade i ett flertal punkter i deras elnät, dels på generatorsidan i varje vindkraftverk men även i den station som matar vindkraftverken både på 33 kV och 130 kV nivå. Utöver de permanent installerade mätenheterna (UP-2210) så använder Köpenhamn Energi även 4 st portabla mätenheter (Unilyzer 902). Utöver att mäta elkvaliteten och störningarna används mätenheterna även för att övervaka brytarkopplingar i samband med fel i elnätet. Mätprojektet pågår för närvarande och utvärderingen görs med hjälp av en mätkonsult från Irland. Se även artikel publicerad i Dagens Industri 2 Oktober 2003, ”Svenska Unipower botar dansk vindkraft”