Kommande workshop i Oman – 12-16 december

Workshopen kommer att äga rum den 12:e till 16:e december 2021 i olika städer i Oman. För specifika platser och datum vänligen kontakta Russom Kebedom, rke@unipower.se

Workshopen är lämplig för kvalificerad personal med ansvar för elkvalitet och kraftsystem.

Lärandemål: I slutet av utbildningsprogrammet ska kursdeltagarna kunna:

  • förstå de grundläggande komponenterna och verksamheten i ett kraftsystem och definiera elkvalitet
  • relatera elkvalitet till dess betydelse, effekter och kostnader
  • identifiera störningar i elkvaliteten
  • identifiera verktyg för övervakning av elkvalitet
  • identifiera åtgärder för att minska problem med elkvalitet
  • tillämpa rekommenderade normer vid installation av en elkvalitetsmätare i ett elnät
  • att på ett effektivt sätt diagnostisera problem med elkvalitet och föreslå lämpliga åtgärder för att lindra dem

Experter från Unipower AB på Power Quality Systems kommer att delta, hålla presentationer och dela med sig av sina erfarenheter.

Workshopen hålls på engelska.