Karta med händelseöversikt – PQ Secure Nyheter 2021

Håll uppsikt över spänningsdippar och avbrott grupperade på tid och plats i den nya kartvyn.

Platser kommer att markeras på kartan och färgas efter dipparnas djup vilket ger en utbredningsgraf (iso-sag graph). Bekräfta, kommentera och modifiera störningsinformation direkt i tabellen under kartan.