Jämförande test av flimmermätning i Venezuela

Elkvalitetsanalysatorer från olika tillverkare producerar olika flimmervärden

För att kunna mäta flimmervärden på ett korrekt sätt måste en elkvalitetsanalysators hård- och mjukvara båda vara rätt konstruerade.

Rapporter som presenterats av olika källor har också visat att elkvalitetsanalysatorer från olika tillverkare vanligtvis producerar olika flimmervärden när de mäter på samma signal.

Mot bakgrund av detta beslöt det venezolanska energi- ministeriet och kraftbolagen ENELVEN, ENELDIS, ENELCO, ELECAR och ENELBAR att arrangera en jämförande test av flimmermätning, och bjöd in tillverkare av elkvalitets- instrument att delta med sina respektive analysatorer.

Följande tillverkare / elkvalitetsanalysatorer deltog i testet:

  • Unipower / Unilyzer 902
  • AMETEK / Meridian Quatro
  • LEM / TOPAS 1000, MEMOBOX 300smart “P” och MEMOBOX 300smart “A”
  • Square D / PowerLogic PM850
  • ECAMEC / RES4R32A-3P
  • Power Measurement / ION 8500

Analysatorerna parallellkopplades till en gemensam flimmerkälla. På så sätt mätte alla på samma signal, och ett antal tester med olika genererade flimmervärden genomfördes och utvärderades.

Bland de slutsatser som drogs av dessa tester var:

Analysatorer från olika tillverkare med IEC 61000-4-15 certifiering producerade inte samma flimmervärden (Pst) när de mätte på samma signal.

Unipowers Unilyzer 902 var den enda analysator som producerade flimmervärden som uppfyllde de fastlagda gränsvärdena för samtliga giltiga tester.

Tre av de andra analysatorerna producerade värden, men uppfyllde inte gränsvärdena.

Två av dessa analysatorer kom från samma tillverkare, men enheterna presenterade ändå olika flimmervärden när de mätte på samma signal.

De övriga fyra analysatorerna producerade inga giltiga resultat.

Att bara mäta spänningsförändring (ˆ†V/V) är inte tillräckligt för att kunna bestämma om man har ett flimmerproblem.

Här kommer grafen med resultaten från testerna.

maracaibo_test_mem