Internationell säljkonferens hos Unipower

Representanter från såväl Australien, Filippinerna, Peru som en mängd europeiska länder deltog med stort intresse. På programmet stod erfarenhetsutbyte med intressanta föredrag om lärdomar från försäljning på fyra olika världsdelar. Vidare informerades deltagarna om alla de nyheter som införts i senaste versionen av Unipowers system för elkvalitetsövervakning, PQ Secure. Utbildning på Unipowers produkter genomfördes också. Ett studiebesök hos PQ Secure-användaren Vattenfall i Trollhättan väckte stort intresse hos de utländska besökarna. En sammanvägd bild ger vid handen att Unipowers produkter har en mycket stark ställning på en växande marknad där kraven på genomtänkta övervakningssystem ökar. Särskilt intressant är alla de nya användningsområden som hittas hela tiden. Våra kunders elinstallationer runt om i världen har en ständigt ökande komplexitet och känslighet vilket gör att en mer avancerad elkvalitetsövervakning krävs. Unipowers nära kontakt med sina kunder gör att vi snabbt och effektivt kan möta dessa ökande krav. Allt var dock inte bara allvar under säljkonferensen. Det fanns tid över för andra aktiviteter såsom bowling och korvgrillning vid sjön Mjörn.