Inspirerande och lärorika utbildningsdagar i Göteborg

Insightful and enriching training sessions in Gothenburg

Unipower hade förmånen att hålla en utbildning i elkvalitet i Göteborg från den 21 till den 25 augusti. Utbildningen var mycket lyckad och kunder från olika platser runt om i världen både lärde sig och delade med sig av sina befintliga kunskaper.

Med hjälp av Eneryield, Nampower och Ellevio blev föreläsningarna intressanta och givande.

Från Eneryield höll Dr Ebrahim en utbildning i teoretisk elkvalitet medan Ulf Thomasson från Ellevio och Izaias Ndapona från Nampower båda höll inspirerande presentationer av hur de använder systemet och drar nytta av det.

Tillsammans med dessa personer höll Unipowers personal också utbildningstillfällen i PQSecure och hur man mäter elkvalitet.

Vi vill också rikta ett särskilt tack till alla kunder som deltog i utbildningen för deras positiva inställning och iver att diskutera elkvalitet i allmänhet, vilket ledde till att mycket information och kunskap spreds över hela världen.

En deltagares omdöme

“Jag vill framföra min innerliga tacksamhet till Unipower och Eneryield för att de har organiserat dessa inspirerande och lärorika utbildningstillfällen. Deras engagemang för att främja kunskap, praktiska färdigheter och ett varmt välkomnande gjorde verkligen denna upplevelse exceptionell. […] Ett stort tack till alla utbildare som delade med sig av sin expertis och guidade oss genom engagerande aktiviteter. Ert engagemang för att skapa en dynamisk inlärningsmiljö gick inte obemärkt förbi.”

Inspirerande och lärorika utbildningsdagar i Göteborg

Inspirerande och lärorika utbildningsdagar i Göteborg