Aktivt arbete med immunitetsnivåer hos LKAB

Aktivt arbete med immunitetsnivåer hos LKAB

Oplanerade driftstopp hos gruvjätten LKAB kan kosta 100-tals miljoner kronor årligen. Unipower och LKAB har haft ett nära samarbete sedan 2007 där Elkvalitetssystemet PQ Secure samlar in mätdata från strategiska punkter i produktionsanläggningarna Kiruna, Gällivare och Svappavaara. Genom aktiv dokumentation av störningsstatistik kartläggs hur nätstörningar påverkar produktionen vilket sedan bildar underlag för rätt investeringar och åtgärder för att bygga bort kostsamma produktionsstörningar.

LKAB är en mycket spännande kund som gör enorma investeringar för fortsatt lönsam gruvdrift. Förutom projekt med att flytta 2 st städer (Kiruna och Gällivare) satsar man 400 miljarder svenska kronor på att bli helt fossilfria 2040. Klicka på länken om du vill läsa mer om satsningen på fossilfritt stål.

LKAB är även världsledande inom tågtransporter där järnmalmen hos LKAB transporteras på järnväg både under och ovan jord. Narviks hamn i Norge är LKAB:s största hamn och har en kapacitet på närmare 30 miljoner ton per år. Malmhamnen i Luleå har en kapacitet på 6 miljoner ton per år och en utökning av kapaciteten, till 8 miljoner ton per år, pågår. I dag har LKAB 17 IORE-lok i drift. Loken är designade för extremt tunga tågtransporter och med en dragkraft på 1 200 kilonewton är de världens starkaste lok. Dessa tåg genererar dessutom egen energi när de bromsar.

Kontakta Mats Rutgersson för mer information.