Iggesunds Bruk satsar på egen elförsörjning

Iggesund Paperboard AB satsar omkring 2,3 miljarder SEK i “Projekt Sodapanna SP5”. Projektet innebär att gammal uttjänt utrustning från 60-talet ersätts med ny, energisnålare och miljövänligare utrustning. Målsättningen är att man inom en 10-års period ska ha elöverskott av grön el framställd med biologiskt bränsle.

Investering i en ny sodapanna och en ny turbin på Iggesunds Bruk är först och främst en reinvestering för säkrande av fortsatt störningsfri drift och produktion. Sodapannan är hjärtat i en sulfatmassafabrik där störningar i sodapannor ger produktionsbortfall, ökade energikostnader och ökade fasta kostnader på grund av tvingande underhållsinsatser. En ny sodapanna skapar också förutsättningar för fortsatt ökning av massaproduktionen upp till 420000 ton/år och en ny turbin tillsammans med den nya sodapannan skapar möjlighet till en kraftigt ökad generering av egen elkraft med upp till 520 GWh/år samt säkrar fortsatt försäljning av elcertifikat efter år 2012. I drifttagande av en ny sodapanna sker genom inkoppling mot massafabriken under planerat fabriksstopp samt under pågående drift. Genomförandet sker i två etapper och beräknas vara klart i juni 2013 vid styrelsebeslutet i maj år 2010. Sodapanna SP 5 inkl turbin är en del av fyra i reinvesteringsprogrammet avseende kemikalieåtervinningen. Del ett är Indunstning-4, del två är Kausticering, samt mesaugnen och talloljekoker i del tre. I projektet ingår även en ny turbin, en mindre utbyggnad av befintlig matarvattenberedning, ett svaggassystem, utbyggnad av svart- och vitlutsbuffertar, ny driftcentral för kemikalieåtervinning och energi samt en ny verkstad för cellulosafabriken. Positiva effekter med en ny sodapanna och en ny turbin kan sammanfattas enligt följande: Hög drifttillgänglighet – Låg sotångförbrukning – Högt ångtryck o temperatur ger hög elgenerering – Lång drifttid mellan driftstopp för sotning – Bra arbetsmiljö – Klarar myndigheternas utsläppskrav – Låga UH-kostnader – Möjliggör ökad massaproduktion upp till 420 000 ton/år – Möjliggör kraftigt ökad elgenerering upp till 520 GWh/år – Fortsatt försäljning av elcertifikat efter år 2012 – Längre intervall mellan lagstadgade besiktningar – Mindre risk för pannläckor och igensättningar genom installerat asklakningssystem – Lastoljebrännare för beckolja alt tallolja. 

Publicerad av: Mats Rutgersson