Handeln i Sdiptechs aktier inleds på Nasdaq Stockholm

Trading in Sdiptech’s shares commences on Nasdaq Stockholm

Sdiptech AB (publ) meddelar att handeln i bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier (”Aktierna”) idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

”Sedan börsintroduktionen 2017 har Sdiptech närmre dubblat antalet medarbetare, etablerats ordentligt utanför Norden och haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt om 36 procent. Att vi nu klassificeras som ett Large Cap-bolag är extra roligt och ytterligare ett kvitto på den fina tillväxtresa som Sdiptech har haft de senaste åren. Listbytet till Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel, en milstolpe på vägen och ytterligare en byggsten i vår strategi mot fortsatt internationell tillväxt”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Unipower tillhör sedan 2016 Sdiptech-koncernen.

För mer information se här.

Trading in Sdiptech’s shares commences on Nasdaq Stockholm