Frekvensstörning pga stopp i kärnkraftverket Olkiluoto, Finland

Strålsäkerhetscentralen i Finland meddelade på torsdagen om en allvarlig störning vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Störningen ledde till full beredskap hos myndigheterna. Som en konsekvens av detta fick Finland importera 2300 MW från Sverige. Det är mycket effekt! Sverige påverkades inte mycket av denna störning där frekvens endast sjönk till 49,693 Hz, och inte heller påverkade spänning.

Följande info kom från SVK:

Störning hos Svenska Kraftnät
2020-12-10 10:56:00
Nordiska kraftsystemet frekvens – PFK i Harsprånget Tripp av 800 MW produktion i Norge och SE1 efter PFK i Harsprånget aktiverades felaktigt vid kontrollanläggningsarbete och orsakar även nödeffektingrepp av 150 MW på Konti-Skan.
Inkom till Susie: 2020-12-10 13:05:52

Störning hos Svenska Kraftnät
2020-12-10 11:22:00
Nordiska kraftsystemet – Frekvens. Olkiluoto 2, Nödeffekt ingång 5 på Konti-Skan
Kärnkraftverket Olkiluoto 2 löste i Finland med 900 MW. Hög överföring till Finland via AC ledningar i norr, kontinuerligt ca 2300 MW efter fel.
Nödeffekt 150 MW på Konti-Skan 2. Gasturbiner, Block 3 och Block 4, i Lahall fick startorder.
Inkom till Susie: 2020-12-10 13:29:40

Detta fångade vi:

Frekvensstörning pga stopp i kärnkraftverket Olkiluoto, Finland

Frekvensstörning pga stopp i kärnkraftverket Olkiluoto, Finland

Frekvensstörning pga stopp i kärnkraftverket Olkiluoto, Finland

Läs även: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/12/10/allvarlig-och-exceptionell-storning-vid-olkiluoto-karnkraftverk-ingen-fara-for