Fortum Distribution installerar PQ Secure

Fortum Distribution AB har installerat ett PQ Secure-system med permanenta mätenheter (UP-2210) för övervakning av ett flertal fördelningsstationer. Mätenheterna används både för att studera statistik över variationer i elnätet och de störningar som inträffar vid vanliga driftlägen men även för att studera skillnader i elkvaliteten vid driftomläggningar. Mätsystemet används även för att studera de flimmervärden som fås i elnätet vid användandet av större ljusbågsugnar som finns anslutna i deras nätområde. Fortum Distribution har i dagsläget installationer från 10 kV upp till 154 kV nivå.