Första internationella kundutbildning efter COVID

First post-COVID training session

Det har gått två år sedan vi på Unipower och våra kunder runt om i världen drabbades av lock-downs och många andra Corona-relaterade problem. Nu har vi kunnat bjuda in våra internationella kunder igen. Några har antagit utmaningen och deltagit i vår första större internationella kundutbildning som hölls i Alingsås 16-20 maj.

Det var en fantastisk tid då vi och våra kunder för första gången efter pandemin delade med oss av utmaningar och lösningar i samband med elkvalitet. Vi tackar våra partners från ABB och Eneryield för att de var med under utbildningen.

Kommande: Utbildning 4-8 juli

Vi ser fram emot att ta emot fler internationella kunder från olika regioner före sommarsemestern. Vi har en planerad utbildning i juli. Den kommer att äga rum den 4-8 juli och hållas på engelska.