Forskning från Unipower utvald för presentation under CIRED 2007 i Wien

Presentationen kommer att beskriva automatisk klassificering av spänningsstörningar med hjälp av en metod som använder Support Vector Machine (SVM). Artikeln beskriver en ny metod för hur man kan klassificera underliggande orsaker till spänningsstörningar. Den typ av klassificering som används är en statistisk inlärningsmetod som har många fördelar jämfört med till exempel artificiella neurala nätverk. Metoden föreslår en klassificering av fem typer av störningar i elnät. De experimentella resultaten har visat på god noggrannhet (>98%) i klassificeringen. Du finner en sammanfattning av artikeln här eller under Forskning.