Förnyad ISO certifiering

Renewed ISO certification

I April genomfördes planenlig revision av Unipowers ISO 9000/14000 ledningssystem. Inga avvikelser noterades.

Unipowers förnyade certifieringsperiod löper från 2023-04-15 till 2026-06-12.