Förlängt ramavtal tecknat mellan Vattenfall Eldistribution AB och Unipower AB

– Vi fortsätter vår resa i teknikens framkant tillsammans med Vattenfall Eldistribution AB och antar med stor tillförsikt framtidens stora utmaningar. Vattenfall är en kvalitetsmedveten kund med höga krav som driver oss framåt som leverantör och ser till att vi ligger i frontlinjen vad gäller mätning och analys av elkvalitet. Vi är glada att se att vårt långvariga samarbete fortsätter och manifesteras i form av detta förnyade ramavtal som ytterst är till gagn för Vattenfalls kunder som härmed får en kvalitetssäkrad och väldokumenterad elleverans säger Peter Andersson, VD Unipower AB.

– Jag är väldigt glad över att avtalet nu är påskrivet och att vi fortsätter vårt samarbete. Vi har ju länge arbetat aktivt med störningsuppföljning och där har systemet PQ Secure en viktig roll för att vi ska kunna göra bra analyser både för oss och våra kunder. Förutom att vi hela tiden ökar antalet fasta elkvalitetsmätare så vill vi arbeta mer med larm och händelser från debiteringsmätarna eller andra mätningar för att utveckla våra analyser och se en större helhet. Vi vill även bli bättre på att kombinera information från olika system som t.ex. nät-, drift- eller underhållsinformation och få systemen att arbeta åt oss så att vi kan arbeta mer proaktivt. Mängden information kommer ju att öka kraftigt de kommande åren och det är en stor utmaning hur vi ska bearbeta denna på ett rationellt sätt. När vi lyckas med detta så kommer vi att kunna arbeta proaktivt på ett helt annat sätt, vilket är till stor nytta för våra kunder säger Niklas Westerlund, chef Elkvalitet på Vattenfall.