Förebyggande av fel i elnätet med hjälp av PQ Secure

Ofta används PQ Secure som ett verktyg för att utreda allvarliga händelser i elnätet. Larmfunktioner i systemet gör det även möjligt att upptäcka och åtgärda fel redan i ett tidigt skede. Här är ett färskt exempel från en av våra kunder.

PQ Secure larmar om återkommande fel i nätet där den automatiska funktionen för jordfelssökning ger indikationer på begynnande jordfel utan att skydd löser ut eller att man tappar last.

Via utplacerade mätpunkter kan man följa förlopp och studera inspelningar för att ringa in var i nätet felet finns.

I detta fall berodde felet på en trasig isolator som sedan byttes ut innan allvarligare fel uppstod.

Förebyggande av fel i elnätet med hjälp av PQ Secure