Flygplatsen i Munchen bygger ut sitt PQSecure-system

PQSecure har hjälpt FM att avhjälpa och förebygga diverse fel och problem i flygplatsens tekniska infrastruktur. Nu har man beslutat att ytterligare utöka sitt PQSecure-system. Flygplatsen i Munchen har kapacitet för att hantera ca 45 miljoner passagerare per år och för att detta skall ske utan problem krävs att alla tekniska installationer fungerar 24 timmar om dygnet. Unipowers PQSecure är en del av det arbete som görs för att säkerställa detta.