Felaktiga elmätare

Fortum räknar med att minst 1.600 fjärravlästa elmätare visar fel förbrukning. Hos Öresundskraft hittades 400 stycken. Mätaren är vitt spridd över landet – hör du till de drabbade? Allt fler kunder drabbas av fel på de fjärravlästa elmätare som installerats under de senaste åren. Sist i raden är de minst 800 av Fortums kunder som hört av sig till kraftbolaget. Felet yttrar sig genom att displayen på mätaren börjar att blinka och slockna i perioder för att sedan slockna helt. De 800 drabbade kan dock vara toppen på ett isberg. – Vi befarar nog att det är minst lika många till, säger Fortums marknadschef Cecilia Hedqvist till Värmlands Folkblad. Den aktuella mätaren är vanligt förekommande. Enbart Fortum har 860.000 mätare installerade. – Den finns spridd över hela landet och jag vet att det är en väldigt vanligt förekommande elmätare, det är inte bara vi som har den, säger Agneta Molinder, presschef på Fortum. Kraftbolaget Öresundskrafts kunder har också drabbats av problem med mätaren. Här är det 400 kunder med mätaren, Landis+Gyr, ZMF120AC, som påverkas. – Status är att vi tillsammans med leverantören håller på att gå igenom samtliga 400 mätare. Vi har kommit ungefär halvvägs och det kommer att ta ytterligare några månader innan vi är helt klara, säger Göran Skoglund, kommunikatör på Öresundskraft.