Fasfel som slår ut industrier

Nedanstående exempel visar inspelning på fasfel vid en transformator. Felet orsakar kortslutning där brytare löser ut samtidigt som störningen fortplantar sig i nätet med registrering på samtliga mätpunkter.

Ett flertal större industrier påverkades av felet. Tack vare mätdata kan man se hur störningen sprids i nätet och förlopp på återinkopplingar. Vid jämförelser mellan mätpunkter kan man också konstatera att konsekvenserna av störningen blir väldigt olika. Vid vissa mätpunkter är påverkan liten med en spänningsnivå på nästan 90 %, medan den på andra mätpunkter kan variera mellan 40-70 %.

Publicerad av: Mats Rutgersson