Ett glas champagne, någon…?

Normen IEC 61000-4-30 blev officiell under 2003. Unipower har emellertid utvecklat och tillverkat elkvalitetsinstrument i enlighet med de olika utkasten från arbetsgruppen för denna norm sedan 2001, och vårt produktsortiment innefattar idag Klass A-instrumenten UP-2210 och Unilyzer 902. Mot bakgrund av detta skulle vi vilja ta tillfället i akt att gratulera PowerGrid i Singapore som beställde den första Unilyzer 902-analysatorn, och vi hoppas att de kommer att uppskatta den gratis champagnen lika mycket som de har uppskattat användningen av deras Unilyzer 902! Utöver de omfattande testerna av våra instrument i vårt eget laboratorie har vi även verifierat och tredjepartscertifierat deras Klass A-normenlighet på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Sådana oberoende tredjepartscertifikat är något samtliga användare av instrument för elkvalitetsmätning bör begära från sina leverantörer, för att säkerställa att de uppmätta resultaten från dessa instrument går att lita på, upprepa och jämföra. Att du kan lita på dina mätdata på detta sätt är helt klart värt en massa bubbel!