ESB Irland

Unipower levererade i veckan ytterligare permanenta mätenheter (UP-2210) till ESB Irland. Dessa har sedan tidigare ett installerat PQ Secure system och använder det för mätning på deras vindkraftverk. Systemet har kontinuerligt byggts ut sedan starten för drygt 2 år sedan och idag finns Unipowers permanenta mätenheter installerade i deras samtliga vindkraftanläggningar.