Energi- och elkvalitetsanalys på gasterminal i UK

Power and Power Quality analysis at UK Gas Terminal

Tillsammans med vår partner HVPD har vi genomfört en energi- och elkvalitetsanalys på en gasterminal i UK.

Aktiva och reaktiva effektflöden vid olika driftlägen studerades. Elkvaliteten uppmättes, särskilt övertonsnivåerna, och jämfördes med relevanta normer och standarder.

Störningar, särskilt spänningsdippar, kan vara förödande för tillverkande industrier och måste övervakas. Vi rekommenderar att installera permanent ekvalitetsövervakning för att kunna spåra störningar i framtiden.