Unipowers elkvalitetskurs besöktes av deltagare från Mellanöstern och Afrika

Unipower PQ Workshop welcomed participants from the Middle East and Africa

Under den sista veckan i september arrangerade Unipower en omfattande kurs i elkvalitet. Den hölls vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och på Unipowers kontor i Alingsås. Majoriteten av deltagarna kom från länder i Mellanöstern och Afrika.

Kursen handlade bl. a. om störningar i elnätet, kostnader för dålig elkvalitet, övervakning av elkvalitet och åtgärder för att komma tillrätta med elkvalitetsproblem. Deltagarna lärde sig också att konfigurera och använda Unipowers mätinstrument.

Första talare i kursen var professor Massimo Bongiorno från Institutionen för Elektroteknik vid Chalmers. Han höll en mycket uppskattad föreläsning om de olika utmaningarna i det moderna kraftnätet. I slutet av veckan besvarade professorn många frågor från deltagarna.

En av kursens dagar ägde rum till sjöss. Deltagarna gjorde en spännande dagstur till Danmark och använde konferensfaciliteterna ombord på färjan.