Elkvalitet inom offshore-industrin

I artikeln diskuteras hur elnätens effektivitet och pålitlighet är lika viktigt för offshore-industrin som för någon annan industriell verksamhet, och hur övervakning av elkvaliteten lämnar ett viktigt bidrag till den problemfria driften av sådana offshore-verksamheter. Artikeln beskriver också hur Unipowers produkter kan användas för att förbättra kontrollen och övervakningen av offshore-elnät.