Elfack 2009

Vi hoppas och tror att våra kunder uppskattat denna unika tjänst. Men det har också lärt oss på Unipower otroligt mycket, då vi dagligen får analysera olika typer av mätdata. Det har ökat vår kunskap om varför enskilda maskiner, eller hela fabriker stannar. Vi har också haft möjlighet att ingående studera Vindkraftens påverkan av elnätet. Under mässan kommer vi att arrangera miniseminarier tisdag-torsdag på följande tema: • Vindkraft & Elkvalitet • Elkvalitetsövervakning i praktiken • Intermittenta jordfel – förebyggande åtgärder Du hittar vår monter på andra våningen, Unipower H04:20. Klicka på följande länk för gratis entrébiljett.