EIFS 2011:2, den nya versionen av EN50160

Under 2011 blev den nya versionen av EN50160 införd i samtliga länder i Europa. Många länder, som t. ex. Sverige, valde att implementera en egen standard i enlighet med 50160:2010. En viktig skillnad mot tidigare norm är att spänningsdippar skall mätas och klassificeras enligt fastställda tabeller. Det finns också nya direktiv för högspänning.

eifs

 

 

 

 

 

 

 

EIFS-normen har varit efterlängtad från bland annat industrin eftersom den är tydligare med hur ansvarsfördelningen för åtgärdande av spänningsdippar ser ut. Detta är en fördel för såväl industrin som för nätbolagen. Vill du se exempel på hur en EIFS-rapport ser ut? Kontakta oss.