E-Totaal skriver om elkvalitet och Unipower UP-2210

I det senaste numret av E-Totaal, en holländsk tekniktidskrift, uppmärksammas Unipowers UP-2210.

Artikeln lyder på svenska:

Kontrollera gällande elkvalitetsnorm

Spänningen vid en anslutningspunkt i elnätet måste uppfylla en viss kvalitet, den så kallade spänningskvaliteten. För att effektivt övervaka spänningskvaliteten utför nätoperatörer mätningar i elnäten i Nederländerna inom projektet Spänningskvalitet. Movares, en oberoende aktör, analyserar mätningarna och upprättar en årsrapport som publiceras av Netbeheer Nederland. Den senaste rapporten visar att spänningskvaliteten i de nederländska elnäten fortfarande är på en hög nivå. Frågan är dock hur länge?

[…]

För permanenta installationer används till exempel UP-2210 från Unipower. Detta är en elkvalitetsmätare, klass A enligt IEC 61000-4-30 Edition 3, och en digital störskrivare (DFR). Instrumentet är utformat för stationära mätningar och extremt lämplig för långsiktig övervakning av elkvaliteten. UP-2210 kan utrustas med olika kommunikationsgränssnitt som till exempel Ethernet, med vilka ett komplett nätverk av elkvalitetsanalysatorer kan konfigureras så att till exempel ett helt mellan- eller högspänningsnät kan övervakas. Naturligtvis beaktas normer som EN50160 och Netcode. UP-2210 använder mjukvarupaketet PQ Secure med vilket mätresultaten automatiskt lagras i en databas. Dessutom kan resultaten skrivas ut i tydliga rapporter.

Hela artikeln finns här:

Achtergrond – Beheersing Netcode elektriciteit – e-Totaal (etotaal.nl)

E-Totaal writes about PQ and Unipower UP-2210