Dyr åsksäsong – Ny lagstiftning

Sommaren 2011 har för många av våra industrikunder varit den värsta under hela 2000-talet. På vissa platser har åskovädret återkommande legat kvar över samma plats i flera timmar med ett stort antal åsknedslag över samma område. Det har för många inneburit att precis när man fått igång produktionen igen efter stopp, så kommer nästa nedslag varvid produktionen stoppat på nytt. Förutom kostnader för stillestånd har även slitaget på utrustning och komponenter varit stort. Även många av våra nätbolag har haft ovanligt många registreringar och problem med utrustning som slagits sönder. Samtidigt har vissa platser varit nästan helt förskonade från åska.

Från 1:a juli i år trädde en ny lagstiftning i kraft med tydliga gränsvärden. Lagtexten föreskriver att nätbolagen skall åtgärda störningar utanför tillåtna gränsvärden till skälig kostnad. Industrins kostnader för stillestånd och problem har med stor sannolikhet varit mycket stora denna sommar. Samtidigt har väderläget varit ganska extremt. Därför skall det bli extra intressant att följa tillämpningen av den nya lagstiftningen. Nedanstående diagram för låg- och mellanspänning under 45 kV (EIFS 2011.2) visar störningsprofilen i en anslutningspunkt hos en av våra industrikunder denna sommar sedan den nya lagstiftningen trätt i kraft. 2 av störningarna ligger inom gränsvärde B vilket innebär att nätägare är skyldig till åtgärder i den mån det anses rimligt. 2 av störningarna ligger inom gränsvärde C vilket innebär att dessa inte får förekomma.

Dyr åsksäsong

Publicerad av: Mats Rutgersson