Detektering av jordfel är lönsamt!

Kjell Andersson på Lidköping Elnät berättar att man under våren haft en del problem med isolationsfel och att skydd löst ut till följd av jordfel. Men tack vare PQ Secure har man kunnat arbeta förebyggande genom att upptäcka och åtgärda jordfel i tid. Senast i förra veckan indikerade systemet för ett begynnande jordfel. Personal som skickades ut för inspektion upptäckte omedelbart en trasig isolator som kunde åtgärdas på plats. Det krävs inte många händelser som denna innan systemet är intjänat säger en nöjd Kjell Andersson. Kontakta gärna Robert Bagge eller Mats Rutgersson för ytterligare information kring detektering av jordfel.