Debatt om Vindkraft!

Vindkraft svindyrt och onödigt “Svindyrt och onödigt och orsakar omfattande störningar på elnätet.” Så löd rubriken på första sidan av tidningen Elbranschen nr 3/2009 som kom i förra veckan. Där ägnades fyra sidor åt vindkraften med rubrikerna, Rena snurren i Piteå. Vindkraft är svindyrt och vindkraft stör elnätet. Den kritik som framfördes gentemot vindkraften kan inte ha varit någon uppbygglig läsning för vindkraftskramarna. Här några citat från artiklarna och våra kommentarer. “Dagens elnät klarar inte en storskalig utbyggnad av vindkraften. Elsystemet är uppbyggt med vattenkraften som reglerkraft i första hand och vattenkraften klarar inte att stödja ett system med storskalig vindkraft”. Att vårt elnät inte klarar att hantera en stor produktion av vindkraft fick vi veta när hela Sydsveriges för några år sedan plötsligt mörklades. Spänningen in på nätet blev för hög och då bröts strömmen. Flimmer är en annan olägenhet som en artikel tar upp. Vindkraftverken går med ojämn hastighet på grund av att det inte blåser med en konstant hastighet. Frekvensen varierar. Ett sätt att klara detta är att göra om all elström som vindkraften levererar till likström och sedan åter till växelström med frekvensen 50 Hz som alla våra elapparater är gjorda för. Trots allt får vi så kallade frekvensövertoner som kan tas bort med ett “filter”. Allt detta kostar pengar och fördyrar den producerade elströmmen från vindkraftverken ytterligare. Vår elektronik idag är känslig för variationer av frekvensen. Ett plötsligt datorstopp kan ställa till stora problem för vårt samhälle.En stor utbyggnad av vindkraften medför stora kostnader för att framförallt skydda vårt elektronikberoende samhälle. Vindkraft är en gökunge i vårt elsystem som kräver allt mer och mer. Det räcker inte med att ett energislag är förnyelsebart. Det måste också kunna visa sig ekonomiskt och funktionsmässigt hållbart. Det duger därför inte att våra politiker enbart stirrar sig blinda på koldioxidmyten och blundar för de tekniska nackdelar vindkraften har. Bror Lindahl Nils Ronquist Gotlands Tidningar