City Council i Dublin fokuserar på PQ & Energibesparing

City Council i Dublin är den styrande myndigheten för Dublin stad. Med sina 63 valda medlemmar har myndigheten ansvaret för till exempel brandkåren, bostäder, vägar, stadsplanering, kultur och miljö, med en årlig budget på nästan en miljard Euro.

I slutet av 2018 installerade Powerpoint Engineering, den lokala representanten på Irland för Unipower, ett komplett PQ Secure-system på inkommande matning av “Main Drinking Supply Pumping Station Dublin”. Systemet kommer inte bara att övervaka den dagliga elkvaliteten och effektförbrukningen utan även larma användarna om händelser i elnätet. Systemet kommer också att ge information och underlag för att bedriva och investera i energibesparande åtgärder.

I installationen ingick även Unipowers substationsdisplay (22-0105) för enkel och snabb åtkomst till all elkvalitetsdata och rapporter i mätarrummet.