Celebert Kina-besök på Unipower

Delegationen från East China Grid Co. genomförde en rundresa i Europa för att besöka ett antal europeiska tillverkare av utrustning för elkraftsindustrin. De företag man besökte var utvalda såsom föregångare inom sitt respektive teknikområde och med möjlighet att erbjuda den kinesiska marknaden den spetsteknologi som man behöver. Liksom många andra energibolag lägger East China Grid Co. Ltd. ökad vikt vid kvaliteten på den el man levererar till sina kunder. Besöket på Unipower gav dem tillfälle att diskutera detta ämne med en av branschens ledande aktörer, att dela med sig av sina erfarenheter på området, och få veta mer om hur Unipower kan hjälpa dem att få kontroll över sitt elnät.