Borås Energi AB

Borås Energi har i dagarna köpt in ett PQ Secure system med tillhörande permanenta mätenheter (UP-2210) för installation in deras mottagnings- och fördelningsstationer. Till samma system har de även kompletterat med en portabel elkvalitetsmätenhet (Unilyzer 902) inklusive GSM modem vilken är tänkt att användas för att kontrollera elkvaliteten ute hos utvalda kunder. Systemet skall användas för att kartlägga vilka störningar som inträffar och spåra källorna till inträffade störningar då systemet automatiskt anger riktningen på exempelvis en inträffad spänningsdip. Systemet kommer även användas i gemensamma projekt med Högskolan i Borås samt Chalmers för framtida forskning inom elnätsområdet. I dessa projekt deltar även Unipower vilket ger värdefulla kunskaper om elnät samt elkvalitetsutvärdering vilket kan användas vid utvecklingen av våra produkter.