Besök i Mocambique med Team Sweden

Visit to Mozambique with Team Sweden

Förra veckan deltog Unipower i Team Swedens femdagars besök i Mocambique. Unipower höll en presentation om Managing Power Quality for Business Success.

Vår kollega Russom Kebedom representerade vår organisation. Han tyckte att det var fantastiskt att träffa rätt personer på plats för att hjälpa regionens marknad att blomstra ytterligare.

Visit to Mozambique with Team Sweden