Besök från Costa Rica på Unipower

Ett stort antal internationella företag har etablerat tillverkningsverksamhet inom JASEC:s distributionsområde. För att kunna möta dessa kunders ökande krav på kvaliteten på den el som levereras till dem, så har JASEC initierat ett program för att övervaka och förbättra elkvaliteten i deras nät, och deras inköp av Unilyzer 902-enheterna utgör en viktig del av detta förbättringsarbete.