Värsta åsksäsongen i Sverige någonsin

Det är snart dags att summera den gångna åsksäsongen 2014. Vi har pratat med ett stort antal av våra kunder inom såväl nätbolag som industri. Som vanligt kan vi konstatera att några regioner är värre drabbade än andra. Många beskriver att de aldrig upplevt något värre eller sett något liknande under hela sin yrkeskarriär. Enligt SMHI hade vi exempelvis 43.546 blixturladdningar totalt i Sverige den 27 juli, och 47.901 st den 3 augusti. Tidningen Bohuslänningen hade en artikel publicerad den 4 augusti med rubriken “Domedagsåska över Bohuslän” (se bild ovan).

Några av nätbolagen vi pratat med säger att en del industrikunder haft stora produktionsproblem just denna sommar, men även att försäkringsbolag hört av sig beroende på att många privatpersoner upplevt problem med förstörda laddningsstationer för robotgräsklippare.

Samtidigt finns det de som säger att de haft en lugn sommar med förhållandevis lite störningar eller problem i sin region. Vi har även några industrikunder som kommit väldigt långt i sitt immunitetsarbete och som trots många registreringar av spänningsdippar med både lång varaktighet och djup klarat sig utan större incidenter. Exempel på sådan anläggning är Preemraff Lysekil, som även säger att Nätleverantören Vattenfall Eldistribution AB levt upp till den leveranskvalitet som krävs trots att regionen haft mycket åska.

Man brukar säga att minnet är kort. Och det kan vi ibland se när höst börjar närma sig vinter. Under sommaren när störningarna ute i produktionsanläggningar ofta är som störst har frågan om hur man skall komma tillrätta med störningarna stor prioritet. När åskstörningarna sedan upphör för säsongen blir många immunitetsarbeten vilande.

Publicerad av Mats Rutgersson