Årets användarträff i Simrishamn

Vi vill tacka alla närvarande deltagare för stort engagemang och intressanta diskussioner.

Dag 1

Under dag 1 presenterades nyheter i PQ Secure och nya UP2210-1A för mätning på lågspänning.

Dagen avslutades med middag på hotellet där deltagarna fick chansen att prata med nya kollegor i branschen under avslappnade former. Eftersom vädret visade sig från sin bästa sida valde de flesta deltagarna att ta en sen kvällspromenad som avslutning på kvällen.

Dag 2

Dag 2 började med att deltagarna delades in i grupper för att diskutera visioner inför framtiden och om hur man tror att branschen ser ut om 30 år. Det blev många livliga diskussioner och intressanta idéer som presenterades. Alla verkar dock eniga om att den stora utmaningen kommer att vara på lågspänning i kombination med fler småskaliga producenter och färre stora energikällor.

Senare på dagen visade Johan Adolfsson från Unipower hur man praktiskt kan använda vårt unika lilla instrument Unilyzer 900 med kommunikation och databastömning.

Dagen avslutades med Tips & Tricks i PQ Secure och intressanta exempel från verkligheten.

svea_stor_2