Forskning

En viktig del av vår verksamhet är den forskning som vi bedriver tillsammans med universitet och experter inom området. Vi är medlemmar i TC77/SC77A som ansvarar för utvecklingen av IEC 61000-4-30. Standarden definierar kraven för PQ mätare nu och i framtiden.

Unipower har även utvecklat unika algoritmer för klassificering av störningar och för att spåra källan till flimmer. Dessa mätmetoder är patenterade.